Vil du aktivere dine potensialer og livskraft?

Priser 1-1 veiledning og terapi

 • Samtale: 50min -1290kr.  Inkludert personlig lydfil & oppsummering fra samtalen.
  Book en samtale Her
 • Samtale: 50min – 1090kr (for rEvolusjon-studenter)
 • Par-sesjon – Meningsfull pardynamikk: 60min – 1690kr
 • Din Blue-Print: Hvordan finne og leve i tråd med dine 12 medfødte potensialer: 75min – 1690kr
 • Lynsamtale – Når du trenger det. Se ting i et større perspektiv og få klarheten du trenger der du er. Max 20min – 490kr, via Whatsapp (932 86 932)
 • Traumeterapi: 60min – 1390kr
 • Opplæring – Astrologi og familiesystemisk arbeid som terapeutisk redskap: – 60min – 1490kr

12 ukers helhetlig fysisk & mental helsetransformasjon

For deg som vil benytte mer av din kapasitet og potensial.

 • Få en rå fysisk helse og mental selvsikkerhet.
 • Les mer om helsetransformasjon her Her

rEvolusjon12 Prinsipper for helhetlig transformasjon – Balanse og autentisk kraft:

Passer godt for de som har befattet seg med temaet selvutvikling en stund, og som ønsker en dyptgående aktiverings-prosess

 • 12 veilednings-samtaler fysisk eller på nett
 • Mobilapp & kursportal med
  • Terapeutiske redskap du kan bruke for personlig transformasjon
  • Meditasjoner, lydfiler, visualiseringer, øvelser og oppgaver for å integrere hvert prinsipp
  • 12 Intuisjons-treninger. (Vi har alle 12 iboende intuisjoner som kan trenes opp)
  • Innføringsvideoer i praktisk astrologi og hvordan bruke det som aktiverings-redskap
  • Familie-systemiske prosesser for å helbrede dine og familiens sår og traumer
  • Healing og integrasjons-reiser for å koble på din iboende kraft
 • Du vil lære hvordan mestre verktøy og terapeutiske teknikker for din personlige (og andres) healing.
 • Kortere telefon & videosamtaler + WhatAapp-dialog mellom sesjonene er inkludert i prisen for å sikre deg en trygg reise og landing
 • 29.000kr for 6mnd /// 56.000kr for 12mnd /// gratis prøvetime/modul

12 prinsipper du kommer til å lære om og integrere i livet ditt –  (Alt ligger i nettportalen / mobilappen)

  1. Krigeren/Valkyrien & Enerchibalanse – Lad deg opp med ny vital energi(chi) og indre styrke så du kan erobre nye horisonter i livet ditt. Få drivkraft og bli en nyskapende utviklings-dymamo i ditt liv. Få tilbake deg gode søvnen og bytt ut stress med indre ro.
  2. Byggeren & Verditransformasjon – Gi næring til din kropp og manifestasjonsmuskel. Oppdag dine genuine verdier, stå støtt i deg selv og få selvsikkerheten til å skape det livet du elsker.
  3. Budbringeren & Nettverk med mening –  Lær gaven om nøytral kommunikasjon, hvordan skape et nettverk av mening og knytte dype relasjoner i livet ditt.
  4. Omsorgsgiveren & Psykologisk ansvar – Lære å mestre dine egen psyke. Bli kjent i ditt indre landskap, opprett kontakt med ditt indre barn og helbred familie-systemiske sår. Få kontakt med din intuisjon og følelsesliv.
  5. Herskeren & Ego/Jeg-et – Ta plass på livets scene og få frem ditt kreative uttrykk. Finn din strålekraft og indre styrke til å skape det livet du elsker. Oppdag ekte stolthet og lek med livet.
  6. Analytikeren & Realisering – Uten bevissthet (om deg selv) ingen utvikling, Bli bevisst deg selv og realiser dine potensialer. Finn riktig kunnskap og bli bevisst hva som må til for å skape din drømmejobb. Bygg nye og sunne helsevaner som tar deg dit du ønsker.
  7. Diplomaten & Balansekunst – Forstå meningen med livets hendelser, lær hvordan finne de skjulte gavene i “negative” hendelser. Mestre relasjonsdynamikken og bli en harmoniserende partner, venn, far eller mor.
  8. Alkymisten & Transformasjon – Forstå hvorfor du blir trigget av personer eller hendelser og hvordan forvandle de til gull. Se gjennom all bull-shit og projeksjoner fra omverden og bli urokkelig på hva og hvem du er.
  9. Eventyreren & Visjon – Oppdag din mening med livet, skap din visjon og hva du ønsker å bidra med i verden. Se en større sammenhengen og mening, Forstå livets symboler & tegn og opplev sann lykke fordi du lever i tråd med din hensikt.
  10. Autoriteten, Ansvar & Kall – Ta riktig ansvar for ditt liv og finn din livsoppgave. Sett sunne grenser og bli autoriteten i ditt liv. Se livet i et større objektivt bilde og harmoniser deg med de kosmiske lovene.
  11. Rebellen, Frihet & Objektivitet – Begynn din rEvolusjon og ta et overordnet ansvar for den kollektive utviklingen og din plass i den. Opprett kontakt med dine fremtidsvisjoner og innovative sider. Se livet i fugleperspektiv og opplev sann frihet fordi du fritt kan velge hvordan du forholder deg til livet.
  12. Mystikeren, Helhet & Spiritualitet – Se en større sammenhengen og mening i livet og bli kjent med din spirituelle/åndelige sider. Bli bevisst det ubevisste. Handle og tenk mer helhetlig og frem dine sanne kollektive potensialer.

I denne prosessen har du meg som personlig veileder og støttespiller. Sammen skal vi fjerne dine usynlige og ubevisste begrensninger, frembringe din indre visdom & styrke så du kan skinne dine 12 medfødte potensialer på verden og skape det livet du er ment å leve.

Bilde fra kursportal: 3 introduksjonsmoduler – 12 moduler for utvikling og helhetlig integrasjon av dine ur-krefter og potensialer – 1 bonusmodul for fysisk re-vitalisering


Astrologi og det underbevisste

Astrologi er studien av å forstå og erfare personlig vekts gjennom prinsippet «som inne, som ute» Når vi stiller oss inn på våre medfødte kapasiteter, vil det aktivere livsenergien i oss og gi en dypere følelse av mening.

Underbevisstheten styrer 90-95% av våre tanker, følelser og handlinger. På en måte så styrer det livet vårt. Når vi forløser utdaterte sannheter i det underbevisste, vil vi oppleve en frigjøring av energi og våre begrensninger hviskes ut.

Jeg så i mange år etter snarveier. Nå vet jeg at det er en prosess, som krever innsats og dedikasjon. Da jeg aksepterte dette, fikk utviklingen og livsenergien min vinger.

Når vi har gode redskap og utforsker livets potensialer sammen med andre, kan magiske ting skje.


 

Jeg er med deg:
Jeg er med deg hele veien med både støtte og utfordringer. Noen ganger vil du kjenne tvilen; «hva tenker jeg egentlig» og «dette blir litt mye». I slike stunder vil jeg hjelpe deg å overkomme frykt og prokrastinering slik at du kan holde oppe momentum. Sammen finner din vei og hva som får deg til å leve et liv på egne premisser.


Tryggheten i veiledning

Når vi skal ut på store reiser, fly høyt & dykke dypt, er det godt å ha en som kan navigere, vise vei, hente oss ned og trekke oss opp.

Hvor har du kjørt deg fast og hva skal til for å bryte løs?

La oss finne ut mer i en kartleggings-samtale (Gjelder for rEvolusjons-prosessene).


Training the mind

Forskning viser at vi har 60-70.000 tanker hver dag, hvor 80-90 % er ubevisste, repetitive tanker og bekymringer. Dagens tempo og krav til effektivitet er høyere enn noen gang. For å tilpasse oss måten verden utvikles på trenger vi mennesker oppdatere og oppgradere vårt eget operativsystem. Det kan være vanskelig å få til dette på egen hånd! Målet mitt er å hjelpe deg med å finne tilbake til det potensialet du sitter på.

Stress, utmattelse og de konsekvensene det fører med seg har blitt et av de største problemene i dagens samfunn. I takt med økende press, krav og forventninger øker også behovet i oss for tilstedeværelse og et mentalt sted for hvile, ro og rekreasjon. De siste 14 årene har jeg studert disse symptomene og hvordan vi kan få tilbake vår vitalitet og styrke.


Lær mer om hvordan du kan styre tankene dine på en bedre måte i denne videoen:

Booke et kartleggingsmøte her for å begynne din rEvolusjon: