Sammen henter vi ut ditt potensiale

I dagens samfunn blir vi presset til å være mer Doings enn Beings. Mye handler om jaget etter status, anerkjennelse og personlig suksess på mange områder i livet. Det er ikke lett å manøvrere seg frem i denne jungelen, spesielt hvis man ikke står støtt i seg selv, hvis man mangler en krystallklar hvorfor eller ikke stiller seg selv de riktige spørsmålene. Vi mennesker blir lett påvirket av eksterne forhold som ledere, autoriteter, media, kjente mennesker og andre vi ser opp til, sosiale normer og kulturer. Vi er i tankene våre det meste av tiden og glemmer det fantastiske ved å være tilstede akkurat her og nå. Ved hjelp av ulike mentale og fysiske verktøy har jeg nå totalt forandret mitt syn på livet. Jeg er inspirert og gleder meg til å stå opp hver eneste dag fordi jeg har klarhet i hvem jeg er og hvordan jeg vil oppfylle mine drømmer.

Hvis du også vil dette, da kontakter du meg!


Erfaren leder, mentor og coach

Jeg har 10 års erfaring som leder, mentor, coach og lederutvikler fra noen av verdens mest anerkjente selskaper. Siden 2009 har jeg jobbet, studert og kontinuerlig testet ut hvordan optimalisere kropp og sinn. Etter 19 år i arbeidslivet har jeg opparbeidet høy kompetanse innen generell ledelse og endringsledelse, og jeg har en høy forståelse av de underliggende mekanismer i business. I mine tidligere roller har jeg oppnådd suksess innen målsetting og oppnåelse og hvordan bygge engasjerte og effektive team. De siste årene har jeg fordypet meg innen ledelse, gjennomført INSEAD lederutdanning i 2018 samt blitt sertifisert av Mind Gym i å holde workshops for ledergrupper.

Som regionleder i det internasjonale selskapet Schneider Electric hadde jeg fullt P&L-ansvar for 60 personer. Regionen vår oppnådde den høyeste engasjementsscoren i Norge 3 år på rad, og vi doblet omsetningen på to og et halvt år. I Schneider Electric ledet jeg blant annet vårt største lederutviklingsprogram innen feedback og performance coaching.

Min ambisjon er å hjelpe bedrifter, ledere og andre hverdagshelter å hente ut det uforløste potensialet vi alle har tilgjengelig. I over 10 år har jeg studert og praktisert de metoder, teorier, prosesser og verktøy som gir størst og raskest avkastning for å hente ut dette potensialet, dette ønsker jeg nå og dele. Jeg har en spesiell passion for ledelse og for meg skapes en vellykket business med god ledelse. Statistikk viser at dårlig ledelse er hovedgrunnen til at ansette slutter og ikke presterer i sitt arbeid. Jeg har spesifikt jobbet med endringsledelse de siste 5 årene. Det har vært krevende, men utrolig lærerikt og givende når man lykkes.

I mitt arbeid fokuserer jeg på økt eierskap og involvering, da «involvement = commitment». Jeg fokuserer også på at man skal finne mening i sitt arbeid og hvilken verdi det gir for andre. Forskning fra Morten T. Hansen sier at mening og verdi er de største faktorene for en produktiv og fornøyd ansatt. For å maksimere synergieffekten av mening og verdi er relasjonsbygging, tillit, transparens og autentisitet viktige komponenter. Dette gjelder både for individer og grupper. Min erfaring er at en ansatt eller gruppe setter bedre og mer ambisiøse mål, har større eierskap, er mer engasjerte og oppnår bedre resultater når disse faktorene er på plass.


Synergieffekten av fysisk og mental trening

Fysisk trening er grunnsteinen i livet mitt. Treningen ga meg mestringsfølelse og håp gjennom de tøffeste periodene i livet. Kombinasjonen av trening og mental utvikling har skapt en synergieffekt i min personlige utvikling. Derfor tilbyr jeg blant annet en kombinasjon av fysisk trening og coaching; Mind & Body Mastery.

Jeg har 20 års erfaring innen fysisk aktivitet, med spesialisering innen styrketrening, kosthold og søvn. I tillegg til dette har jeg fem års erfaring som triatlet og er sertifisert crossfit-instruktør. Jeg er også kurset innen meditasjon, og har de siste fem årene praktisert meditasjon daglig. Meditasjon er verktøyet som har gitt meg mest verdi i min egen utviklingsreise de siste fem årene. Jeg ønsker å tilby dette til de som ønsker å ta det mentale til et nytt nivå.


Min reise: Fra uro til aksept, nytelse og inspirasjon

Min vei har vært lang og tøff – men jeg ville aldri vært foruten den reisen. I over 20 år delte jeg ikke en eneste følelse eller tanke, dette var for meg tegn på svakhet. Jeg anerkjente aldri egne prestasjoner fordi jeg jaktet andres drømmer og mål, men ikke mine egne. Jeg turte ikke drømme om hva jeg ville ha i livet mitt – frykten for å feile var for stor. Jeg stilte meg selv feil spørsmål, men nå vet jeg at spørsmålene vi stiller oss selv avgjør kvaliteten på livet vi lever!

Alle disse årene var jeg forbanna på meg selv og livet jeg levde – jeg ble en tikkende bombe! Jeg lurte alle, men først og fremst meg selv. Frykten for avvisning og det å ikke være bra nok styrte valgene jeg tok i store deler av livet mitt. Jeg strebet etter ekstern anerkjennelse, status og suksess i håp om å se som noe jeg ikke var i nærheten av å tro eller føle selv. Jeg levde i et konstant jag og tok aldri pauser – i frykt for å føle eller kjenne etter hva som var vondt… jeg hadde ingen bevissthet rundt hva jeg ville gjøre, føle, være og ha i livet, og var konstant i “doing”-modus.

Jeg har vært på min egen transformasjonsreise de siste 10 årene og funnet nøkkelen til hvordan skape min definisjon av suksess. Jeg har funnet noen fundamentale prinsipper og hvordan de brukes i hverdagen. Disse ønsker jeg nå dele og lære bort til så mange som mulig.