Lederskapsutvikling og workshops for bedrifter

Jeg er sparringspartner for modige ledere som vil tenke nytt og få frem det fulle potensial i seg selv og sine ansatte.

En studie utført ved Bersin viser at bedrifter som har coachende ledere har 21 % høyere inntekt enn bedrifter som ikke har det! Min erfaring er at det er mye å hente i selve lederskapet og hvordan vi leder avdelingen eller bedriften.

Jeg har selv erfart hvilke store, positive endringer som finner sted når lederen tar tak i eget lederskap gjennom å forstå seg selv bedre, kjenne sine verdier og hvordan hjelpe sine medarbeidere med det samme.

Jeg tilbyr skreddersydde utviklingsprogram rettet mot ledere og ledergrupper. 1-1 lederutvikling foregår på tilsvarende måte som tjenesten 1-1 coaching, hvor vi sammen kartlegger bedriftens pain-points og hvordan vi kan hente ut tilgjengelig potensial for vekst og engasjement.

Jeg har fokus på effektivitet i både 1-1 coachingen og mine workshops, da jeg vet at tid er penger. Derfor tilbyr og anbefaler jeg workshops på 2-3 timer pr gang. Bakgrunnen for min anbefaling kommer av 80/20 Pareto-prinsippet. Dette er et universelt prinsipp som handler om at ca. 80 % av et resultat kommer fra 20 % av arbeidet. Jeg er sertifisert 80/20 workshop-fasilitator hos Mind Gym i blant annet performance coaching og feedback.

Ta kontakt med problemstilling, så tar vi et møte og tilpasser programmet til din bedrifts behov.

Eksempler på tema som kan være aktuelle for din bedrift: 

  • Skape en sunn vinnerkultur med fokus på hva som gir verdi, mening og skaper økt engasjement
  • Snu manglende eierskap til jobben som følge av uklar kommunikasjon og dårlig forventningsstyring fra ledelsen, samt at selskapets verdier ikke er integrert med den ansattes verdier.
  • Hjelpe de ansatte fra å være ytre til indre motiverte ved å gjennomføre en verdikartlegging og verdi-linking. Dette skaper inspirerte ansatte som finner glede og mening i jobben sin.
  • Hvordan være en tilstedeværelse leder i en hektisk hverdag.
  • Øke kompetansen rundt coachende lederskap og evnen til å skreddersy et individuelt utviklingsløp tilpasset den ansatte.
  • Hjelpe ledere med aktiv lytting og hvordan gi feedback og feed-forward, så de ansatte både føler seg sett og inspirert til å gjøre en nedre jobb.
  • Hjelpe ledere finne sine medarbeideres unike kvaliteter, og dermed få synergieffekten av “riktig person i riktig rolle”
  • Rydde opp i motstridene, uklare og for mange målsettinger, så alle trekker i samme retning.
  • Transformere urealistiske KPI-er og budsjetter til noe som engasjerer og motiverer.