Lederutvikling og workshops for bedrifter

En studie utført ved Bersin viser at bedrifter som har coachende ledere har 21 % høyere inntekt enn bedrifter som ikke har det!  Vi må starte med oss selv fordi vi kan påvirke alle andre! Min erfaring er at det er mye å hente i selve lederskapet og hvordan man leder avdelingen eller bedriften. Jeg har selv erfart hvilke store, positive endringer som finner sted når lederen tar tak i eget lederskap. Dette er en essensiell del i min ledercoaching.

Jeg tilbyr skreddersydde utviklingsprogram rettet mot ledere og ledergrupper. 1-1 lederutvikling foregår på tilsvarende måte som tjenesten 1-1 coaching, hvor vi sammen kartlegger bedriftens pain-points og hvordan vi kan hente ut tilgjengelig potensial for vekst og engasjement.

Jeg har fokus på effektivitet i både 1-1 coachingen og mine workshops, da jeg vet at tid er penger. Derfor tilbyr og anbefaler jeg workshops på 2-3 timer pr gang. Bakgrunnen for min anbefaling kommer av 80/20 Pareto-prinsippet. Dette er et universelt prinsipp som handler om at ca. 80 % av et resultat kommer fra 20 % av arbeidet. Jeg er sertifisert 80/20 workshop-fasilitator hos Mind Gym i blant annet performance coaching og feedback.

Ta kontakt med problemstilling, så tar vi et møte og tilpasser programmet til din bedrifts behov.

Eksempler på tema som kan være aktuelle for din bedrift: 

  • Motstridene, uklare og for mange målsettinger
  • Urealistiske KPI-er og budsjetter
  • Giftig bedriftskultur og manglende fokus på hva som gir verdi, mening og skaper økt engasjement
  • Manglende eierskap til jobben som følge av uklar kommunikasjon og dårlig forventningsstyring fra ledelsen
  • Manglende tilstedeværelse og lav villighet til å motta korrektive tilbakemeldinger fra de ansatte
  • Lav kompetanse rundt coachende lederskap og evnen til å skreddersy et individuelt utviklingsløp tilpasset den ansatte
  • Ledere med for liten grad av anerkjennelse og aktiv lytting – de som ikke evner å se og respektere sine ansatte
  • Ledere som ikke tar hensyn til de ansattes unike kvaliteter, og dermed ikke får synergieffekten av “riktig person i riktig rolle”